bg_about

אודות

גלעד 360 הינו מיזם הנצחה אישי לחללי מערכות ישראל ולנופלים במאבק על תקומת הארץ.
גלעד 360 מדוע?
מסביבנו פזורות אנדרטאות רבות. חלקם נידחות וחלקם בקירבה אל הבית, בסמוך לערים, קיבוצים וכפרים. מהר חרמון ועד אילת בדרום.
כיום אנו מטיילים לאורכה ורוחבה של הארץ, בנופיה היפים, בסמוך לשבילים בכבישים ובמשעולים ובעת שאנו צועדים נבחין בשמות החקוקות על האבן או לוחות זיכרון, עדות לקרב אשר התחולל ולחיים אשר נגדעו בטרם עת.
באנדרטאות אלו נגלים לעיננו שרידי זחלמים, צריחי טנקים, קני תותח אשר נדמו ולעיתים רק השמות החקוקים באבן.

משפחות שכולות יקרות.
אודה לכם מאוד באם תשלחו למערכת חומר אודות אתר הזיכרון אשר בו מונצחים יקירכם ונעשה מאמץ לתעד ולהעלות לגלעד 360.